Zahájení prací na rekonstrukci loděnice

04.09.2014 18:44

Dnes byla zahájena rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia Pardubice, který je součástí projektu IPRM "Přitažlivé město Pardubice" za podpory finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.