Dokončení rekonstrukce loděnice

K dnešnímu dni byla "konečně" dokončena rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia Pardubice. Projekt byl financován v rámci projektu IPRM "Přitažlivé město Pardubice" za podpory finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.